110KV接源(锦丰)输变电工程购置商品混凝土(第二次)采购项目结果公告

结果公告

 

         110KV接源(锦丰)输变电工程购置商品混凝土项目(第二次)因应标单位不足三家,故本次采购失败。

         特此公告。

                                                       广东律诚工程咨询有限公司

                                                                   2019年4月11日

0
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处

该文章由 发布

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!
发表我的评论

Hi,请填写昵称和邮箱!

取消评论
代码 贴图 加粗 链接 删除线 签到