110KV接源(锦丰)输变电工程购置商品混凝土采购项目结果公告

结果公告

 

          110KV接源(锦丰)输变电工程购置商品混凝土于2019年4月8日开标,因按时递交报价文件的单位不足三家,故本次采购失败。

          特此公告。

                                                         广东律诚工程咨询有限公司

                                                                    2019年4月9日

0
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处

该文章由 发布

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!